2009

V letu 2009 smo odigrali veliko število porok, veselic in koncertov. Kot gostje smo nastopili na Ptujskem festivalu.

Novice